skip to Main Content
KIES JE CLINIC DEAL EN MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK! | +31 856 66 62 29 of stuur een whatsapp bericht

کنید تمامی اطلاعات در مورد درمان و انتظارات منطقی از نتایح آن را از متخصص مربوزه بخواهید.
در آناتومی انسان چانه پایین تر ین قسمت چهره است. در زنان چانه بیشتر تمایل دارد حالت مثلثی پیدا کند.این در حالیست که در مردان این تمایل به شکل مربعی درپایین صورت است. گرچه تفات زیادی در ظاهر کلی چانه ها وجود ندارد اما یک چانه ایده آل چنین تعریف میشود:
یک چانه ایده آل بر اساس نظریه ” گلدن راسیو”
یک چانه ایده آل در مقایسه با سایر قسمتهای صورت چگونه دیده میشود؟ بیاید در یک مثال توضیح دهیم
فاصله نوک بینی تا لب فوقانی را در نظر بگیرید، این فاصله باید به اندازه فاصله لب پایین تا پایین چانه باشد. این همان نسبت طلایی یا گلدن راسیو” ست.
صورت محسوب میشود.V در صورت هر فرد چانه نقش مهمی از فرم
که نشانه جوانی و جذابیت است. همانطور که رشد میکنید جانه به آرامی به سمت جلو حرکت میکند. که در درمان چین و چروک چانه از پزکننده ها و یا شل کننده های عضلانی استفاده میشود.بدین ترتیب میتوان ظاهر بهتر و جوانتری به کل صورت بخشید.

Back To Top