skip to Main Content
KIES JE CLINIC DEAL EN MAAK VANDAAG NOG EEN AFSPRAAK! | +31 856 66 62 29 of stuur een whatsapp bericht

داشتن خط اخم به صورت حالت عصبانی و خشنی میدهد و باعث میشود که صورت خسته به نظر برسد. “چرا عصبانی هستی” شاید اغلب افراد این جمله را شنیده باشند و حتی از این توجه منفی اطرافیان خسته شده باشند.

در واقع آنها عصبانی نیستند، و ترجیح میدهند این تنش را در چهره خود کاهش دهند یا حتی برای همیشه از شر این چروکها راحت شوند. این خطوط بین دو ابرو و چروکهای پیشانی  بصورت عمودی و گاها خطوط افقی دیده میشود.

ازانجا که اخم کردن اغلب یک حرکت خودکار است و فرد بدون آنکه متوجه باشد انجامش می دهد،  برای ریلکس کردن و آرامش دادن به حالت چهره نیاز به کمک خارجی هست.

وقتی این چین و چروکها کاهش پیدا میکند صورت نرم تر، آرام تر و زیباتر میشود.

در تزریق به خطوط جلو پبشانی، عضلات پیشانی کمی بی حس میشوند و آنچه اغلب از مراجعه کننده میشنویم اینست که پس از کاهش تنش و چین و چروکهای صورت، حتی سردردها و گرفتگی های عضلات هم کاهش می یابند. چیزی که به وضوح بر احساسات شما تاثیر مثبت می گذارد.

Back To Top