Gespreide betaling - Botuline Rimpelzorg Klinieken
skip to Main Content

Gespreide betaling mogelijk!

Het kan voorkomen dat u een cosmetische behandeling wenst, maar daarvoor op dat moment niet over voldoende geld beschikt. Rimpelzorgklinieken biedt nu de mogelijkheid tot gespreide betalingen.

Samenwerking gespreide betaling

Wij werken samen met de Rotterdamse financieringsmaatschappij Van Lent & Partners. Via ons doet u bij hen de aanvraag voor gespreide betaling voor de cosmetische ingreep. Omdat u een betalingsverplichting aangaat, vraagt Van Lent & Partners om een aantal zekerheden: 

  • U dient een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met voldoende inkomen te hebben, of iemand die garant staat.
  • U mag geen negatieve BKR-registratie op uw naam hebben.
  • U dient geen andere betalingsverplichtingen / financieringen / kredieten te hebben.
  • U dient ingeschreven te zijn op een Nederlands adres.

Welke gegevens moet ik aanleveren bij de aanvraag voor gespreide betaling?

U moet hiervoor een aantal verschillende gegevens aanleveren:

  • Een kopie van uw laatste loonstrook.
  • Een kopie van uw arbeidsovereenkomst.
  • Een overzicht van uw woonlasten.
  • Een overzicht van andere betalingsverplichtingen, zoals alimentatie en/of andere kredieten.

Voordat u de overeenkomst termijnbetaling cosmetische ingreep van de financiering afsluit, spreekt u met Van Lent & Partners een maandelijks termijnbedrag af en hoe lang de overeenkomst zal lopen. Dit kan al zijn vanaf 50 euro per maand. 

* Let op: de termijnbetalingen verlopen volledig via de kredietverstrekker.  Tevredenheid over het resultaat van behandelingen staan los van betaling in termijnen. Wij zullen te allen tijde streven naar het behalen van het resultaat dat u voor ogen hebt, daarom hechten wij veel waarde aan een uitgebreid gesprek vooraf en de benodigde nazorg achteraf. Indien u echter geen betalingen verricht blijft u bij de kredietverstrekker in gebreke, niet bij de kliniek.

Vraag Aan

Back To Top